Podjetja v regiji Jugovzhodna Slovenija so leta 2021 ustvarila skupaj 7,2 milijarde evrov prihodkov (8 odstotkov več kot leto prej), zaposlovali so 33.330 ljudi (3 odstotke več). Glede na rezultate v državi so naša podjetja izstopala po neto čistem dobičku, povprečno izplačani plači in prihodkih, doseženih z izvozom, pa tudi z visoko dodano vrednostjo. Z dobičkom je poslovalo 1956 podjetij, zaposlovali so 31.123 ljudi. Dobiček na zaposlenega je bil najvišji v državi. V regiji je bilo 2724 podjetij (3,9 odstotka vseh v državi), od 7,2 milijarde evrov prihodkov so z izvozom dosegli 4,6 milijarde evrov prihodkov. Ustvarila so 536,3 milijona evrov neto dobička oziroma 16.092 evrov na zaposlenega (povprečje v državi je bilo 10.910 evrov). Z izgubo je poslovalo 706 podjetij, v njih je bilo 2204 zaposlenih, skupne izgube je bilo 17,7 milijona evrov. Od tega je bilo posebno kritičnih 316 podjetij, ta so poslovala z izgubo na substanci, kar pomeni, da s prihodki niso mogli pokriti niti materialnih stroškov in amortizacije. Podjetja so skupno ustvarila visoko neto dodano vrednost, ta je bila 61.544 evrov na zaposlenega (v državi v povprečju 53.507 evrov). Število zaposlenih v družbah je lani zraslo za nekaj več 1000, najbolj v družbah predelovalnih dejavnosti v občinah Novo mesto in Kočevje. S prodajo na tujih trgih so družbe ustvarile več kot dve tretjini vseh svojih prihodkov oz. 77 odstotkov, največ v državah EU. Glede na velikost so največji delež neto čistega dobička oz. 72 odstotkov izkazale velike družbe. Več neto čistega dobička kot predlani so imele…
več … JV Slovenija: Gospodarstvo lani zelo uspešno in v dobri kondiciji