Javna razgrnitev bo potekala od četrtka, 1. 9. 2022 do vključno ponedeljka, 3. 10. 2022  v prostorih Mestne občine Novo mesto (pritličje – pri vhodu). Javna obravnava bo v sredo, 14. 9. 2022 ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje, Novo mesto. V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@novomesto.si ali pa jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.  
več … Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN Tisk Šepic ob Straški cesti