Trebanjski občinski svetniki v ponedeljek na izredni seji niso potrdili predloga novelacije naložbenega programa za gradnjo delavnic trebanjske enote Varstveno-delovnega centra (VDC) Novo mesto. Vsi so se sicer strinjali, da so novi prostori nujno potrebni, vendar je večina svetnikov menila, da na primernejšem kraju od trenutno predvidenega. Gradnjo delavnic namreč načrtujejo na delu zelenih površin nad Domom starejših občanov Trebnje, s pozidavo teh površin pa bi ogrozili delovanje trebanjskega vrtca Mavrica.preberite več »
več … Izredna seja: Vsi za VDC, a ne na račun vrtca