LAS Dolenjska in Bela krajina je še z 12 slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami s projektom Kolesarske verige na podeželju, uspešno kandidirala na zadnjem javnem pozivu MKGP za sofinanciranje projektov sodelovanja in pridobila sredstva v višini 97.000 evrov oz. 85% od celotne vrednosti, ki znaša 137.000 evrov. Vsaka od sodelujočih občin bo s pomočjo EU financiranja iz projekta postavila postajo za izposojo koles, opremljeno z električnimi in navadnimi kolesi.preberite več »
na Izposoja koles tudi v Beli krajini in na dolenjskem podeželju