Dela izgradnje kanalizacije za odvod padavinskih vod s streh in utrjenih dvorišč ter s sušnim dotokom iz predvidenih malih komunalnih čistilnih naprav pri stanovanjskih hišah v naselju Kvasica so v zaključni fazi, sporočajo iz črnomaljske občine.preberite več »
več … Izgradnja meteorne kanalizacije na Kvasici v zaključni fazi