Slovenija in Hrvaška sta zadnji dve leti in pol v okviru projekta Frisco 2.3 sodelovali pri protipoplavni in ekološki zaščiti obmejnih porečij Kolpe in Drave, partnerji so v tem tednu obeležili zaključek projekta. Strinjali so se, da je z izvedbo štirih gradbenih ukrepov za upravljanje poplavnih tveganj projekt dosežen v zadanih rokih in obsegu.preberite več »
več … Izboljšana poplavna varnost ob Kolpi in Dravi