Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo – gozdarska inšpekcija bo tudi septembra in oktobra nadaljevala nadzor obiskovalcev gozda na najbolj obiskanih območjih po vsej državi. Nazore so inšpektorji v sodelovanju z nadzorniki z Zavoda za gozdove Slovenije in Triglavskega narodnega parka izvajali že avgusta.preberite več »
več … Inšpektorji že kukajo v košare gobarjev