Člani Rokodelske zadruge Sodražica so na prvem občnem zboru po ustanovitvi julija lani sprejeli poslovno poročilo in govorili o projektu, ki bo letos in prihodnje leto povezal rokodelce v turistično ponudbo Sodražice z vzpostavitvijo turistično informacijske točke, z novimi doživljajskimi produkti in razvojem inovativnih izdelkov lesne obrti. Poudarek bo na slednjem, saj predvideva projekt In situ sodelovanje rokodelcev z industrijskimi oblikovalci in razvoj petih inovativnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo, so navedli v zadrugi.preberite več »
več … In situ povezuje rokodelce