Komisijo za statut in poslovnik bodo v tem mandatu sestavljali predsednica Eva Filej Rudman in člani Marko Dvornik, Martin Kobe, Uroš Lubej, Renata Pavlin in Sara Tomšič. Komisiji za medobčinsko in mednarodno sodelovanje bo predsedoval Matjaž Pavlin, člani komisije pa so postali Bojan Avbar, Marko Dvornik, Andrej Kastrevec, Rok Kekec, Darja Marjanović in Slavko Matko. Predsednik Komisije za priznanja in nagrade je postal Janez Povh, člani komisije pa so Bojan Kekec, Martin Kobe, Primož Kobe, Mitja Sadek, Eva Somrak in Srečko Vovko. Komisijo za vloge in pritožbe bo vodil Boštjan Grobler, ostali člani pa so Uroš Lubej, Maja Osterman, Kaja Papić in Tomaž Slak. Odbor za družbene dejavnosti sestavljajo predsednica dr. Vida Čadonič Špelič in člani Ana Bilbija, Alenka Kopina, Žiga Papež, Sonja Simčič, Radovan Trifković, Jiří Volt, Srečko Vovko in Maja Žunič Fabjančič. Predsednik Odbora za okolje, prostor, komunalo in promet je postal Tomaž Levičar, člani tega delovnega telesa pa so še Primož Kobe, Peter Kostrevc, Urban Kramar, Slavko Matko, Boštjan Pucelj, Rok Račečič in Mateja Rožič. Vesna Vesel bo predsedovala Odboru za davčno politiko, proračun in finance, za preostale člane pa so svetniki potrdili Franca Bačarja, Marjana Erpeta, Antona Goloba, Andreja Kastrevca, Urško Kovačič in Maria Krapeža. Odbor za gospodarstvo sestavljajo predsednik Adolf Zupan in člani Jasna Kos Plantan, Branko Kovač, Boštjan Kovačič, Janez Murn, Žiga Papež, Matjaž Pavlin, Andrej Redek in Matija Škof. Odboru za spremljanje položaja romske skupnosti bo predsedovala Jasna Kos Plantan, za člane pa so svetniki potrdili Mojco Ferfolja, Petra Kostrevca, Ivana Kralja, Tomaža…
več … Imenovali člane delovnih teles občinskega sveta