Urbanka – pisarna celovite urbane prenove* bo septembra v Bršljinu zbirala predloge krajanov in obiskovalcev Bršljina za nadgraditev javnih prostorov, ki bi izboljšali kakovost bivanja v tej krajevni skupnosti. Takšne, ki bi prispevali k boljšem počutju prebivalcev v tem delu Novega mesta. V mislih imajo majhne prostorske posege, ki so lahko izvedljivi v relativno kratkem času z manjšimi finančnimi sredstvi. Pobude se lahko nanašajo na različne teme: zelene površine (npr. zasaditev novih dreves …), grajena območja (npr. ureditev poškodovanega tlakovanja …), prometne zagate (npr. krajšanje peš ali kolesarskih poti …), infrastrukturne ureditve (npr. ureditev javne razsvetljave …), programske dopolnitve (npr. dodatno otroško igrišče …) ali mogoče kaj drugega.preberite več »
več … Imate predlog, kako izboljšati javne prostore v Bršljinu?