Namen tokratnega bloga je predstaviti najdbo valjastih uhanov iz groba številka 2, ki je bil odkrit na najdišču Grofove njive pri Drnovem. Toponim izpričuje, da je to območje nekdaj pripadalo agrarnemu zaledju graščine Šrajbarski turn ali Turn pri Krškem, ki so ji 300 let gospodovali grofje Auerspergi. Tako analiza drobnega gradiva iz naselbine in pridatkov v grobovih kot radiokarbonsko datiranje umeščata naselbino in grobišče v starejšo železno dobo, v 6. ali 5. stoletje pr. n. št. preberite več »
več … Imate minuto? Valjasti uhani iz groba številka 2