Vzpostavlja se učinkovit čezmejni sistem zaščite in reševanja za ravnanje ob naravnih in drugih nesrečah – Prvič tudi izobraževanje s tehnologijo virtualne resničnosti – Uspešni na razpisu, ki bo kril 80 odstotkov stroškovpreberite več »
več … Hitro tudi ob zgornji Kolpi