V okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save« Mestna občina Krško na Senovem gradi fekalno kanalizacijo. Dela potekajo po fazah in bodo na posameznih odsekih zaključena junija 2023.preberite več »
več … Gradnja kanalizacije na Senovem se nadaljuje tudi v 2023