Strpnost je sposobnost ali lastnost, ki omogoča, da oseba sprejema ali tolerira različne ideje, prepričanja, obnašanja in vrednote, ki se razlikujejo od lastnih. Gre za spoštovanje raznolikosti in različnosti med ljudmi, ne glede na njihovo raso, spol, vero, politična prepričanja ali druge dejavnike. Strpnost vključuje sposobnost empatije in razumevanja stališč ter življenjski okoliščin drugih ljudi, ne glede na to, ali se s temi stališči strinjamo ali ne. Strpnost pojmujemo kot pogoj sobivanja ljudi na primerni kulturni in socialni ravni. (citat iz glasila Slovencev v Argentini) preberite več »
več … Gradimo mostove strpnosti