Občina Straža bo 22. aprila, ko v spomin na odprtje šole v Vavti vasi praznuje občinski praznik, dobila šestega častnega občana. Jakobu Krštincu, Alojzu Knaflju, Jožetu Knezu, Mirjanu Kulovcu in Borutu Likarju se bo pridružil Frane Umek. Naziv mu bodo podelili za njegovo pomembno delo in zasluge, ki pomenijo velik prispevek k razvoju in ugledu Občine Straža. Predlagatelj je bila Zveza borcev za vrednote NOB Straža, predlog pa so podprli tudi domača društvo upokojencev Straža, kulturno umetniško društvo in krajevna organizacija Rdečega križa.preberite več »
več … Frane Umek bo častni občan