Evropski poslanec Slovenske ljudske stranke Franc Bogovič v Evropskem parlamentu (SLS/EPP) je prek video povezave sodeloval na otvoritvenem posvetu mednarodnega projekta SI4CARE, ki ga je pripravila Mestna občina Novo mesto v Kulturnem centru Janeza Trdine in katerega nosilka je Univerza v Ljubljani.

Med ključnimi cilji projekta sta iskanje socialnih inovacij za oskrbo starejših in priprava nacionalne strategije dolgožive družbe. Prvi korak k njeni izdelavi so storili z današnjim posvetom »Odgovori Slovenije na izzive starajoče se družbe«, na katerem so si predstavniki institucij in nevladnih organizacij, ki delajo na  področju starejših, izmenjali mnenja o problematiki dolgožive družbe ter opozorili, da se je treba čim prej soočiti s pojavom starizma, do katerega mora veljati ničelna toleranca. Mestna občina Novo mesto bo znanje, ki ga pridobiva s partnerstvom v projektu SI4CARE, prenesla tudi v lokalno okolje in izoblikovala lastno vizijo skrbi za starejše ter predvidoma do prihodnjega poletja pripravila občinsko strategijo dolgožive družbe, hkrati pa spodbujala tudi izdelavo regionalne strategije. Posvet je pospremil Sejem dolgožive družbe, na katerem so se predstavili ključni lokalni deležniki skrbi za starejše. več na Bogovič EU