V petek, 2. septembra 2022, je Društvo vinogradnikov Sevnica – Boštanj na sevniškem gradu izvedlo svečanost, poimenovali smo jo “50 let z ljudmi in trtami ob sotočju Save in Mirne”. Proslavili smo aktivnih 50 let, kolikor mineva od ustanovitve Društva vinogradnikov Dolenjske na Otočcu. Pri tem so kot ustanovni člani sodelovali tudi Sevničani. Vizija novega društva, ustanovljenega junija 1972, je bila postati gonilna sila na področju vinogradništva in kletarstva, združiti tako ljubiteljske kot tudi tržne pridelovalce grozdja in vina, urediti razmere na trgu in vse možne napore vlagati v dvig kakovosti pridelanih vin. Sevniški vinogradniki, katerim so se pridružili boštanjski, iz Blance, Loke pri Zidanem mostu, Zabukovja, Studenca in drugih okoliških krajev, so delovanje dolenjskega društva razširili na gorice, ki ležijo na obeh bregovih reke Save v občini Sevnica. Na področjih, kjer je delovalo novo ustanovljeno društvo, so minili vinogradnikom neprijazni časi. Pričelo se je novo obdobje, ki je zaznamovano s strokovnim delom, sodelovanjem in druženjem vinogradnic ter vinogradnikov. To je prineslo nesporen napredek v vinogradništvu in kletarstvu in je pomembno vplivalo na kakovost, konkurenčnost in večjo raznolikost pridelanih vin na Sevniškem. Rezultat novega gibanja je tudi nastanek številnih novih vinogradniških društev, tudi društva Sevnica – Boštanj, ki je najprej delovalo kot podružnica dolenjskega društva, pod imenom Ožji vinogradniški okoliš Sevnica – Boštanj. Društvo vinogradnikov Sevnica – Boštanj je premagovalo vse izzive, v desetletjih delovanja je osveščalo svoje številne članice in člane. Danes še vedno uspešno deluje in združuje preko 200 članic in članov iz obeh bregov reke Save.preberite več…
več … FOTO: 50 let z ljudmi in trtami ob sotočju Save in Mirne