Namen festivala tekom večletnega delovanja ostaja zvest osnovnemu poslanstvu – ozaveščanju najširše javnosti o vrednotah kakovostno oblikovanega prostora in  predstavitev primerov najboljših praks sodobne arhitekturne produkcije kot dela slovenske kulture in nacionalne identitete. Preko osebnih izkušenj v kakovostni arhitekturi, pod vodstvom arhitektov in ostalih strokovnjakov, ki so doprinesli k izvedbi projekta ter tudi samih investitorjev, omogoča širše razumevanje arhitekture in oblikovanega prostora ter izpostavlja njun pomen za kakovostno bivanje. Letošnji festivalski program je med prispelimi projekti izbrala strokovna žirija, ki so jo sestavljali štirje strokovnjaki na področju arhitekture in oblikovanja: Blaž Budja, Maša Cvetko, Dean Lah, Maja Stamenković. Na ogled bo tako skoraj 70 projektov po celotni državi. Vstopili boste lahko v zasebna stanovanja, enodružinske hiše, izobraževalne in kulturne ustanove ter poslovne in turistične objekte. Pod vodstvom arhitektov si boste na Dolenjskem lahko ogledali Bazenski kompleks Češča vas in Glavni trg 2, oboje v Novem mestu. V Škocjanu bo na ogled Center za gradnjo z zemljo. V Trebnjem svoja vrata odpira nova stavba podjetja TEM Čatež, v Mokronogu pa Hedonistična podstreha. V širši okolici si bo mogoče ogledati še Vodovodni stolp Brežice in Novogradnjo prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško. Festival OHS letos poteka pod naslovom Arhitektura novih priložnosti in izpostavlja vprašanje vključenosti vseh ljudi in interesnih skupin v grajene in oblikovane prostore skupnosti. Naslavlja vprašanja enakih možnosti in novih priložnosti za bivanje, delo, izobraževanje, obstoj in razvoj celotne družbe, vsega živega in narave z namenom iskanja odgovorov o sobivanju, ki ga dobra arhitektura lahko omogoča, spodbuja in varuje. Ta vprašanja predstavljajo najbolj ključne izzive, ki se brez podpornih družbeno-ekonomskih in socialnih politik zgolj z arhitekturnimi idejami ne morejo razrešiti. A vendar je arhitektura tisti medij, ki s svojim fizičnim nagovorom zmore ponuditi priložnosti ali celo opolnomočiti slehernika. Z izpostavljanjem tematike vključevanja in dostopnosti tako postajajo tudi festivalski prostori nosilci izkušnje, ki navdihujejo udeležence, da postanejo »zagovorniki« bolj pravične in vključujoče družbe. V programu festivala bodo tako izpostavili različne tematske projekte, ki spodbujajo dostopnost in omogočajo razvoj skupnosti. Del festivala bodo tudi tematska vodenja in delavnice, ki bodo nagovarjali različne ciljne skupine. Festival OHS s podpiranjem načel enakih možnosti ne postaja samo…
več … Festival Odprte Hiše Slovenije vabi na ogled bazena in Glavnega trga 2