Program Evropskega tedna mobilnosti 2022 v Novem mestu September 2022 Brezplačni mestni potniški promet V sklopu letošnjega Evropskega tedna mobilnosti bomo občanom ponovno skozi celoten mesec september, od 1. do 30. septembra 2022, omogočili brezplačno uporabo mestnih avtobusov na vseh linijah, s tem pa spodbujali k ozaveščenosti o pravilnem ravnanju z okoljem in trajnostni mobilnosti. Knjižna razstava na temo aktivne mobilnosti starejših Za osveščanje starejših o trajnostni mobilnosti in gibanja, ki se odlično povezujeta in dopolnjujeta, bomo v sodelovanju s Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto pripravili tudi knjižno razstavo na temo aktivne mobilnosti starejših in prednosti le-te. Tovrstna literatura bo v knjižnici izpostavljena od 5. do 30. septembra. Likovni natečaj o prometu za vrtčevske otroke Vrtčevski otroci bodo del letošnje novosti Evropskega tedna mobilnosti – likovnega natečaja na temo prometa, ki bo potekal v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Novo mesto.  Natečaj o mobilnosti in prometni varnosti za dijake in študente Natečaj za dijake in študente na temo prometne varnosti bo prav tako potekal v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Novo mesto, pri čemer bo v ospredju vidik udeležencev o urejanju prostora glede zagotavljanja prometne varnosti in trajnostne mobilnosti.    Sobota, 3. september 2022 Popravljalnica koles na Mladinski tržnici 2022 od 10. do 12. ure na Župančičevem sprehajališču pri MC Oton Na Mladinski tržnici na Župančičevem sprehajališču pri Mladinskem centru Oton se bo s Popravljalnico koles predstavilo Kolesarsko društvo Zverinice, ki bo obiskovalcem omogočilo manjša popravila…
več … Evropski teden mobilnosti 2022 v Novem mestu