Elektrotehniško društvo Dolenjske in Bele krajine, katerega poslanstvo je strokovno izobraževanje, izmenjava dobrih praks, koristnih informaciij ter popularizacija in ohranjanje tehnične kulture, je za svoje člane organiziralo strokovno ekskurzijo z ogledom nove razdelilne transformatorske postaje RTP 110/20 kV Dobruška vas. Predstavniki Elektra Ljubljana so nam predstavili tehnično sodobno postajo, ki bo v veliki meri izboljšala kakovost distribucije, oskrbe z električno energijo na tem delu Dolenjske in s tem ustvarila tudi boljše pogoje za zanesljivo obratovanje gospodarskih družb.preberite več »
več … Elektrotehniško društvo na strokovni ekskurziji