Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov združuje in povezuje celotno gradbeno panogo že dobrih sedemdeset let. Za njimi so številni dogodki, srečanja, ekskurzije, izobraževanja. Nekaj od teh so obudili v obširnem Zborniku, ki so ga ob 70. letnici izdali v lanskem letu.   Žal jim trenutna situacija še vedno preprečuje organizacijo slavnostne prireditve v večjem številu. Da pa bi se kljub temu predstavili širši javnosti, so postavili razstavo o delovanju društva, ki bo od 1. do 30. aprila 2021 na ogled vsem mimoidočim na Glavnem trgu.    Vabljeni na zanimiv ogled razstave njihove dejavnosti, ki bo mogoče v prihodnje privabila k sodelovanju tudi nove člane.     
več … Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto obeležuje svojih 70 let