Na OŠ Šmihel, Podružnici Birčna vas, smo v okviru nacionalnega projekta Drugačnost nas bogati izvedli veliko aktivnosti. Pri razrednih urah smo se pogovarjali o človekovih pravicah. Poudarili smo predvsem drugačnost v rasi, oblačenju, običajih, veroizpovedi, spolu, značaju … V pogovoru smo izpostavili primere nestrpnosti v vsakdanjih situacijah v šoli in doma in se pogovorili, kakšna bi bila ustreznejša ravnanja. Vživeli smo se v igre vlog ter nekaj primerov tudi odigrali. Nato so učenci sami skušali najti pravilen način komunikacije, ustreznejši razplet danega dogodka, predvsem pa aktiven odnos, ki spodbuja priznavanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin drugih.preberite več »
več … Drugačnost nas bogati