Občinski svet Občine Mirna je na svoji zadnji seji kot osrednjo točko obravnaval spremenjen način obračuna komunalnega prispevka in nove cene ravnanja z odpadki, oskrbe s pitno vodo in odvajanja odpadne vode.preberite več »
več … Dražje komunalne storitve, višji tudi komunalni prispevek