O delcih PM10 velikokrat beremo kot o enem izmed krivcev za poslabšano kakovost zraka. Kaj najbolj vpliva na emisije prašnih delcev in s tem na kakovost zraka? Na kakovost zraka in emisije prašnih delcev najbolj vplivajo trije dejavniki – promet, industrija in načini ogrevanja. V Sloveniji imamo zato v zimskem času največkrat težave v strnjenih naseljih, kjer veliko gospodinjstev še vedno uporablja lesna goriva. Mednje uvrščamo drva, lesne pelete, brikete in sekance. Na kakovost zraka lahko vplivamo na dva načina – z omejitvijo prometa v mestih in s posledičnim zmanjšanjem emisij prometa ter s pravilnim načinom ogrevanja in uporabo kakovostnih lesnih kuriv. Ne gre za prepoved uporabe lesnih kuriv, temveč za to, da ljudi podučimo o kakovostnih lesnih gorivih, jih spodbudimo, da zamenjajo kotle s sodobnimi in učinkovitimi ter redno vzdržujejo svoje kurilne naprave. Kaj so pomembni koraki pri izboljšanju kakovosti zraka? V kolikor želimo izboljšati kakovost zraka v mestu, moramo resno razmisliti o omejitvi prometa in uporabi drugih okolju bolj prijaznih prevoznih sredstev, kot so javni promet, kolesa, ipd. Poleg tega pa je potrebno pogledati tudi kakšno je onesnaženje zaradi industrije in kako se ogrevajo gospodinjstva. Če želimo izboljšati kakovost zraka, potem je nujna zamenjava individualnih kurišč s sodobnimi in učinkovitimi kotli ter uporaba kakovostnih lesnih goriv. Dejstvo je, da v Sloveniji skoraj 60 % ozemlja pokrivajo gozdovi, da imamo več kot 400.000 lastnikov gozdov in da skoraj polovica gospodinjstev na podeželju za ogrevanje uporablja lesna goriva. Pomembno je pa še eno dejstvo, in sicer, da več kot polovica…
več … Dr. Nike Krajnc: Največja napaka je, da se za nakup lesnih goriv odločimo tik pred začetkom kurilne sezone