Kaj so PM10 delci, kdaj in zakaj so nevarni za ljudi? PM pomeni particulate matter oziroma tekoče ali trdne delce, suspendirane v plinu. Na osnovi velikosti premera ločimo delce PM10 (z aerodinamičnim premerom pod 10 µm), delce PM2.5 (z aerodinamičnim premerom pod 2.5 µm) in delce PM1.0 (z aerodinamičnim premerom pod 1 µm). Delci, ki nastanejo v procesih med plini, in delci, tako v plinasti kot tekoči fazi, so v glavnem velikosti pod 1 µm. Imenujemo jih fini delci. Delci te velikosti lahko prodrejo globlje v pljuča kot večji delci, ki jih prefiltrirajo migetalke in dlake v nosu oziroma se ujamejo v sluz, ki jo izločajo celice zgornjih dihal. Delci PM10 lahko prodrejo najgloblje v pljuča, do najdrobnejših dihalnih poti – bronhiolov in pa v pljučne mešičke. Še drobnejši vdihani delci lahko prodrejo skozi membrane pljučnih mešičkov in vstopajo v krvni obtok. Njihov vpliv na organizem pa ni odvisen samo od velikosti, pač pa tudi od drugih fizikalnih značilnosti posameznih delcev in od njihove koncentracije v zraku, hitrosti, globine dihanj ter trajanja izpostavitve. Onesnaženje zraka s trdimi delci lahko vpliva na poslabšanje ali razvoj bolezni dihal, obtočil in pljučnega raka, ki na koncu vplivajo na povečano smrtnost. Ali se glede na vaše izkušnje ljudje zavedamo škodljivosti delcev PM10 na zdravje? Menim, da se vsi premalo zavedamo škodljivosti prašnih delcev oziroma se o tej problematiki vse premalo govori. Iz epidemioloških študij je razvidno, da je vpliv delcev PM10 na zdravje odvisen od koncentracije in časa izpostavljenosti. Dolgotrajna stalna izpostavljenost ima neprimerno…
več … Dr. Irma Rozman Sinur: O problematiki delcev PM10 se premalo govori