Slovensko etnološko društvo je v Posavskem muzeju Brežice v petek slovesno podelilo Murkovo nagrado, Murkovi priznanji in Murkovo listino. Murkovo nagrado je prejela dr. Marija Mojca Terčelj za izjemne znanstvene dosežke, zlasti za dosežke pri proučevanje življenja staroselcev v Severni in Latinski Ameriki. Murkovi priznanji sta dobili dr. Ana Vrtovec Beno za sodelovanje pri revitalizaciji brivskega salona – Salona Ozbič v Postojni ter projektna skupina z našega območja, v kateri so bili Srečko Ocvirk, Mojca Sešlar in Lidija Udovč z občine Sevnica; Božena Hostnik iz celjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter Stanka Glogovič, Aleš Vene in Nives Slemenšek iz Posavskega muzeja Brežice. Skupini je priznanje društvo podelilo za revitalizacijo Brivsko-frizerskega salona Kreutz v Sevnici. Murkovo listino je prejela Anuša Babuder za dosežke in širše študentsko delovanje na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.preberite več »
več … Dr. Irene Rožman Pišek: ”Preučujemo način preživetja, ne življenja”