Gospodarske družbe jugovzhodne Slovenije so v letu 2023 poslovale nekoliko slabše kot v letu prej. Realno so padli tako njihovi prihodki kot neto čisti dobiček. Ta je bil za 23 odstotkov nižji, padec pa je po besedah vodje novomeške izpostave Ajpesa Marjete Arh Kvartuh predvsem posledica višjih stroškov dela, storitev in materiala.preberite več »
več … Dolenjsko gospodarstvo lani poslovalo slabše