Topliški občinski svet bo na seji, sklicani za sredo, 15. marca, med drugim obravnaval in odločal o višjih cenah programov v vrtcu Gumbek. Osnovna šola Dolenjske Toplice, v sklopu katere deluje vrtec, predlaga, da se cene programov v vrtcu s 1. aprilom 2023 povečajo za 11,52 do 12,05 odstotka (odvisno od programa). Pred tem so se cene spremenile 1. januarja 2022. Zdaj pa topliški župan Franc Vovk občinskemu svetu predlaga, da ta potrdi nove cene. Zdajšnje predlagane spremembe cen v vrtcu Gumbek, po programih: Oddelki                         Obstoječa cena       Predlog nove cene     Sprememba (v %) starostno obdobje:           534,66                      598,63                  11,97 starostno obdobje:           390,61                      437,68                  12,05 Kombinirani oddelek:        440,68                      491,46                  11,52 V predlogu je še vedno vključen popust za starše v višini 7 odstotkov. Občina je v letu 2022 za dodatni popust namenila 13.618 evrov, ob spremenjenih cenah pa predvidevajo dodatno obremenitev v višini do 15.500 evrov. Iz gradiva druge finančne posledice za proračun Občine Dolenjske Toplice iz naslova podražitev vrtca v letu 2023 niso razvidne. Na podlagi tega je možno sklepati, da bodo podražitve prenesene na starše otrok v vrtcu. Za primerjavo. Občina Ribnica je višje cene v vrtcih sprejela februarja (z veljavnostjo 1. april), v gradivu so zapisali, da ima podražitev finančne posledice za občinski proračun 2023 v višini približno 225 tisoč evrov. Cene pa so povečali od 11,96 do 13,75 odstotka. V Občini Dolenjske Toplice se pri podražitvah sklicujejo tudi na spremembe cen v nekaterih ostalih občinah. Naredili so primerjavo z vrtci v občinah Metlika, Mirna Peč, Novo mesto, Žužemberk in Ivančna Gorica. V vseh navedenih so se cene vrtčevskih programov spremenile s 1. februarjem ali s 1. marcem 2023. Iz pregleda je razvidno, da so se ekonomske cene v navedenih občinah povečale od 13,06 (v Žužemberku) do 20,96 odstotka (v Metliki). Primerjava je za 2. starostno obdobje. Najcenejši…
več … Dolenjske Toplice: Predvidena visoka podražitev vrtca