Sedanja manjša telovadnica, ki bo preurejena v dve učilnici.   Novi učilnici bosta ločeni z novo etažo in povezani z zunanjim stopniščem, spodnja bo nekoliko večja in namenjena tudi za srečanja s starši in pedagoškega kadra, v zgornji etaži pa bo manjša učilnica s kabinetom. Kot je povedal župan Gregor Macedoni, želimo s tovrstnimi prostori fleksibilno pristopiti k rešitvi prostorske stiske in zagotoviti ustrezne pogoje tako učencem kot učiteljem.  Poleg novih prostorov na Osnovni šoli Center, ki jih bodo lahko začeli uporabljati po novem letu, smo v času poletnih počitnic v sklopu rednega vzdrževanja šol prenovili sanitarije na podružnični osnovni šoli na Malem Slatniku, kjer se v kratkem začenja še gradnja varnega avtobusnega obračališča in večnamenske poti v smeri Petelinjeka. Novo podobo je s prenovo fasade dobila tudi Osnovna šola Drska, do katere bo po zaključku gradbenih del na Ulici Slavka Gruma vodila varna šolsko pot s površinami za pešce in kolesarje,  v lani zgrajenem prizidku Osnovne šole Otočec pa poteka ureditev podstrešja za knjižnico in zbornico. S skorajšnjim začetkom del za prenovo ceste in izgradnjo manjkajočega pločnika pa bo za dodatno varnost otrok in občanov poskrbljeno tudi v Birčni vasi, v Črmošnjicah in na odseku šolske poti Lešnica–Otočec, v kratkem pa bo stekla še izvedba javnega naročila za izbor izvajalca za izgradnjo manjkajočega pločnika ob državni cesti na Ratežu.      
več … Dograditev dveh novih učilnic na Osnovni šoli Center