Regijskega dogodka, ki je bil namenjen dolenjskim in posavskim občinam, so se poleg novomeških udeležili še številni predstavniki občin iz Krškega, Kočevja, Sevnice in Brežic. Na dogodku so sodelovali tudi predsednik Društva oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele Krajine Vladimir Kastelec in strokovna sodelavka društva Geni Močnik, predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Novo mesto Janez Kermc in član društva Paraplegikov Novo mesto Jože Cimrmančič. Od leta 2016 do danes se je projektu priključilo že 60 slovenskih občin, ki igrajo ključno vlogo pri postavitvi sistema ter si prizadevajo za višanje kakovosti življenja svojih občank in občanov. V teh občinah so bili zajeti podatki o dostopnosti infrastrukture za invalide (npr. pločnikov, cest, križišč, toaletnih prostorov idr.), ki so vsem uporabnikom brezplačno na voljo za omogočanje lastne mobilnosti, upravljalcem infrastrukture pa služijo za odpravo ovir v urbanih prostorih. Vodja projekta na Geodetskem inštitutu Slovenije mag. Roman Rener je predstavil načrtovane aktivnosti, ki vključujejo izpolnjevanje zavez in zahtev po dostopnosti, ki omogoča orientacijo, navigacijo in multimodalnost učinkovite mobilnosti, ki jo projekt vpeljuje z enotnimi standardi zajema in obdelave podatkov o dostopnosti urbanih občinskih prostorov. Za prihodnost je napovedal širjenje projekta, ki bo vključeval dostopnost in mobilnost v petih okoljih človekovega bivanja: socialnem, zunanjem, notranjem, virtualnem in spletnem. Kot bistveno uporabno vrednost projekta je izpostavil načrtovanje t.i. predpotovanja (pre-journey), ki je pomembno za ljudi na invalidskih vozičkih, ki morajo svojo pot vnaprej načrtovati. Pri naboru podatkov o fizični dostopnosti v naši občini so sodelovali člani lokalnih invalidskih društev, predsednik MDSSNM Janez Kermc je dejal,…
več … Dogodek o mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi