Občina Škocjan je v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) v zadnjih letih prenovila pomembne odseke državnih cest – spomnimo na prepotrebno obnovo ceste skozi Dobravo s pločniki, pa lani končan cestni odsek skozi Bučko, ki je bil finančno res velik zalogaj. preberite več »
več … Do Stare Bučke kmalu po obnovljeni cesti