Splošna bolnišnica Novo mesto je ena od ključnih ustanov v jugovzhodni regiji, v kateri se letno zdravi prek 20 tisoč bolnikov, opravi 170 tisoč pregledov v specialističnih ambulantah, na urgenco pa se jih pripelje več kot 65 tisoč. Večina ljudi za pot v bolnišnico uporablja osebno vozilo, kar pomeni, da je bolnišnično okolje prometno izjemno obremenjeno in da je potrebno delati na spremembah potovalnih navad. Z zavedanjem, da podnebne spremembe zahtevajo nujno ukrepanje na področju mobilnosti Razvojni center Novo mesto, Splošna bolnišnica Novo mesto ter univerza Nord sodelujejo v mednarodnem projektu SALOMON (SplošnA boLnišnica nOvo Mesto mObilnostni Načrt/General Hospital Novo mesto mobility plan), ki ga  sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v višini 393 tisoč evrov. Projekt se izvaja med leti 2022 in 2024.  Glavni cilj projekta je podpreti blaženje podnebnih sprememb z izdelavo mobilnostnega načrta za Splošno bolnišnico Novo mesto in izvesti dva pilotna ukrepa, kot sta postavitev kolesarnice sistema izposoje koles GoNM in polnilnic za električna vozila. Dolgoročno želijo zmanjšati dnevno število prispelih vozil in prometno obremenjenost v okolici bolnišnice, razbremeniti cestno omrežje ter zmanjšati hrup in emisije toplogrednih plinov. V sklopu projekta so partnerji pripravili anketo o potovalnih navadah. Vabijo vas, da izpolnite ANKETO, s katero boste pomagali pri uresničevanju zadanih ciljev na področju trajnostne mobilnosti, blaženja ter prilagajanja na podnebne spremembe. Več o projektu si lahko preberete na povezavi: https://www.sb-nm.si/opis-salomon
več … Do novomeške bolnišnice s trajnostnimi prevoznimi sredstvi