Oškodovanci z območja Mestne občine Novo mesto lahko izpolnjene vloge s priporočeno pošiljko pošljejo na naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali jih oddajo osebno v prostorih občine. Vse informacije o oddaji vlog so objavljene med uradnimi objavami na spletni strani novomeške občine, za dodatna pojasnila pa se lahko obrnejo na Mestno občino Novo mesto (klavdija.kolaric@novomesto.si; 07 39 39 272) ali Skupno občinsko upravo občin Dolenjske (katja.smole@novomesto.si; 07 39 39 266).
več … Do 21. novembra zbiranje vlog zaradi škode ob pozebi