Kar nekaj vprašanj je imel za Komunalo Novo mesto Milan Samide iz Smolenje vasi. Če povzamemo, ga zanima, zakaj niso naredili prevezave novega vodovoda v Smolenji vasi s preostalim sistemom, če se je že pred obnovo vedelo, da je treba vodo iz zajetja Brusnice velikokrat prekuhavati; zakaj se posamezno gospodinjstvo o kakovosti vode direktno ne obvesti, denimo na njihov naslov, elektronsko pošto ali po SMS; zakaj se jim za čas, ko je vodo treba prekuhavati, zaračunava dobavo pitne vode in zakaj se jim za ta čas ne dostavi cisterna s pitno vodo. Istok Zorko iz Komunale je povedal, da se zaradi tehnično-dobavnih pogojev spodnji del obnovljenega vodovoda v naselju Smolenja vas oskrbuje iz vodovodnega sistema Stopiče, višje ležeči predel pa iz Brusnic preko Potovega Vrha in Petelinjeka. Glede obveščanja je dejal, da v primeru, ko gre za večje območje, ob vsaki načrtovani prekinitvi, motnji oskrbe s pitno vodo ali ukrepu prekuhavanja ljudi obveščajo po lokalnih radijskih postajah, sicer pa preko spletne strani ali brezplačne telefonske aplikacije Pitna voda, ki je v uporabi že več kot štiri leta in si jo lahko vsakdo naloži na svoj telefon. Da v prihodnje ne bo prihajalo do nejasnosti, stranki predlaga, da si omenjeno aplikacijo naloži in izbere vodovodni sistem Brusnice.preberite več »
več … DL: Zakaj jim za čas, ko jim iz pipe teče umazana voda, ne dostavijo cisterne s pitno vodo?