Lešnica je manjši levi pritok Krke pri istoimenski vasi pred Otočcem. Povirno dolino ima globoko vrezano v laporne vodonosnike med vinogradniškim gričevjem Trške gore in Grčevja. Tu se vanjo steka s strmih pobočij več manjših potočkov, ki ga postopno krepijo. Dinamičen potok, ki je nekdaj gnal tri mline, oblikujejo manjše brzice in tolmuni, na mnogih mestih je opazno izločanje lehnjaka.preberite več »
več … DL: V soteski Lešnice