Zaradi vse večjega povpraševanja in doseganja dodane vrednosti na trgu je postalo ekološko kmetijstvo primer dobre prakse, ki prinese številne pozitivne vplive na okolje in ljudi. Razlogi za preusmeritev so različni: kakovostnejša hrana, ohranitev naravnih virov, večja biološka raznolikost, varstvo okolja, ohranjanje rodovitnosti tal, zdrava hrana za prebivalstvo brez ostankov pesticidov, brez hormonov v prehrani živali in nasploh zdravju škodljivih snovi.preberite več »
več … DL: Preusmeritev v ekološko kmetovanje – kaj morate storiti?