Na skupščini Rotary kluba Novo mesto so za novega predsednika v novem rotarijskem letu potrdili Goca Taseva (tretji z leve), saj je Radku Luzarju (drugi z leve) potekel mandat. Novi tajnik je Boris Lavrič, ki je nasledil Dejana Grubarja. Osveženo vodstvo že snuje akcije, ki bodo zaznamovale enoletno vodenje novomeških rotarijcev. preberite več »
več … DL: Predsednik Goce Tasev