Prizor na tej fotografiji je iz zadnje julijske sobote leta 1986. V Dolenjskem listu smo ga pospremili z zapisom: »S krškega polja in z drugih ravninskih predelov so takšni pripomočki za mlatev izginili že pred leti, saj jim žito požanjejo kombajni in zrnje sproti pospravijo v vreče. Na gorjanskih strminah pa ženske še vedno žanjejo s srpi. Potem zmlatijo snopje z mlatilnico, ki ji mora streči precej pridnih rok. Posnetek je iz Mladja, kjer so imeli mlačev preteklo soboto.« preberite več »
več … DL: Porumenela fotografija – Na Gorjancih z mlatilnicami