Aktiv mladih zadružnikov Tržišče ni zaman dobil že več priznanj za uspešno delo in to je dokazal tudi na občinskem tekmovanju koscev in grabljic na Božičevem travniku v Vodalah, smo v tem času leta 1987 zapisali v Dolenjskem listu. Takrat je več kot tisoč ljudi spodbujalo 26 koscev in 8 grabljic, da bi čim prej opravili delo. Naloga je bila le na prvi pogled preprosta: napraviti je bilo treba zloženko (»toplerco«), se pravi dvojni red. Čas je bil resda odločilen, toda za razvrstitev v sam vrh so odločale nianse: čistoča odkosa, enakomernost odkosa, poravnanost redi. Tekmovalci iz Šentjanža, Studenca, Zabukovja in Tržišča so se na moč potrudili, najbolje pa so se odrezali domačini: Cvetko Aupič z Vrhka pri koscih in njegova sestra Cvetka v konkurenci nežnejšega spola (posnetek med njihovo košnjo), Vera Rutar iz Spodnjih Vodal pa pri grabljicah.preberite več »
več … DL: Porumenela fotografija – Kosci in grabljice