»Peter, zdaj si dobesedno zlat. Človek in pol. Vzor in navdih. Hvala, da smo lahko tvoji sodelavci, znanci, prijatelji,« so ob nedavni podelitvi zlatega znaka Zbornice zdravstvene in babiške nege – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Petru Černetu, mag. zdravstvene nege in pomočniku direktorice Zdravstvenega doma (ZD) Novo mesto za zdravstveno nego, javno povedali njegovi sodelavci. Njegovo sliko s čestitko je lahko na zaslonu v avli doma lep čas videl prav vsak obiskovalec.preberite več »
več … DL: Portret tedna – Peter Černe