Belokranjskemu muzeju Metlika so za njegovo sedemdesetletnico ob metliškem občinskem prazniku podelili plaketo občine. Sedem desetletij življenja muzeja je kar precej, a je to hkrati le drobec v dolgem obdobju od pradavnine in poznejših zgodnjih naselitev v zdajšnji Beli krajini do danes. Omenjenemu dolgemu obdobju Belokranjski muzej posveča svojo stalno razstavo Bela krajina v odsevu sedmih tisočletij – Življenje in zapuščina naših prednikov. Prvi del te razstave je Arheološko bogastvo Bele krajine, ki je bil sicer na ogled že desetletja, a so ga zdaj uredili na novo in dopolnili z novimi odkritji. Prav ta arhitekturni prikaz je bil poleg sedemdesetletnice kot take pomemben motiv lokalni skupnosti za podelitev letošnje občinske plakete muzeju, s katero v Metliki zahvalo izkazujejo, seveda, muzejskemu kolektivu, ki ga organizacijsko vodi direktorica Andreja Brancelj Bednaršek.preberite več »
več … DL: Portret tedna – Andreja Brancelj Bednaršek