Učitelj je imel v preteklosti in bo imel tudi v prihodnosti pomembno vlogo v družbi. Ta vloga postaja vse pomembnejša zaradi hitrih sprememb, ki se dogajajo v družbi. Na vzhodu rečejo učitelju guru, do njega ima večina spoštljiv odnos. Ta spoštljivost pa ni sama po sebi umevna, predvsem pa ni odvisna od ljudi, ampak predvsem od učiteljev, ki sami sebe cenijo, so bolj ozaveščeni, imajo boljšo samopodobo in so pripravljeni na spremembe.preberite več »
več … DL: Poklicanost – Položaj učitelja iz pogleda bioterapevta