Rifljevi z Lešnice pri Otočcu pridno kmetujejo, kar je pohvalno, kot je pohvalno tudi to, da na delo navajajo tudi mladino. Pri večjih kmečkih opravilih, kot so: košnja, siliranje, pobiranje krompirja, trgatev itn., ko je dobrodošla vsaka pridna roka, domov k staršem in bratu z družino pridejo pomagat sorodniki, tudi najmlajši. Tako je bilo lepo pogledati na njivo krompirja, polno mladine, ki je pridno polnila zabojčke. Temu bi se danes moderno reklo medgeneracijsko sodelovanje. No, za delom pa pride nagrada in pri Rifljevih imajo lepo navado, da po likofu najmlajše delavce naložijo na prikolico in jih s traktorjem odpeljejo v bližnji bife na kako hladno pijačo ali sladoled. Da je to še kako imenitno in da otroci na ta trenutek komaj čakajo, verjetno ni treba posebej omenjati. preberite več »
več … DL: Po delovni akciji – Otroke v prikolico in na sladoled!