Starejša bralka iz Bele krajine je poklicala, da bi opozorila na težavo pri parkiranju na prostorih za invalide in mamice z vozički. Kot opaža sama, se dogajajo kršitve. »Kot babica sem se večkrat prepričala, v Metliki in tudi v Novem mestu, kamor pogosto prihajam, da te prostore zasedejo drugi in se ne menijo za to. Če se vozniki še kar držijo pravil in ne zasedajo parkirišč za invalide, pa to ne velja za tiste redke parkirne prostore, ki so namenjeni mamicam z vozički. Zadnjič sem bila neprijetno presenečena, ko je na parkirišče pri Sparu na Drski pridrvel neki mulc, hitro parkiral na ta označeni prostor in odšel v trgovino. O kakem otroku ali otroškem sedežu v avtomobilu ni bilo ne duha ne sluha. Podobno je storila mlada ženska, ki verjetno še ni mamica. Kot babica vem, da so ta parkirišča narejena malce širše od običajnih, kar omogoča lažje pakiranje, ker potrebuješ več prostora, ko otroka ali invalida spravljaš iz avtomobila. Običajna parkirišča so zelo ozka. Zato bi veljal poziv medobčinskim inšpektorjem, da se kaj sprehodijo in pregledajo parkiranje na teh parkiriščih ter ustrezno ukrepajo. Žal to kaže egoizem mladih, ki jih zanima samo lastno udobje, za druge pa jim je pogosto vseeno,« zaključi Belokranjka.preberite več »
več … DL: Parkirišča za mamice z vozički običajno zasedena z vozili, ki tja ne sodijo