Po podatkih zbirne vloge za leto 2022 je stalež drobnice v Sloveniji znašal 149.108 živali, od tega 122.147 ovac in 26.961 koz – Od lani imamo pet avtohtonih pasem ovac in štiri avtohtone pasme koz – Pomembna negapreberite več »
več … DL: Ovčereja – Že osem let na približno ustaljeni ravni