Andrej Saje, novi novomeški škof, ob posvečenju ni pozabil na zahvale. V prvi vrsti je omenil svojo družino z Velikega Kala pri Mirni Peči, kjer so mu privzgojili vero in mnoge druge pomembne vrednote za življenje. Hvaležen je že pokojnim staršem, očetu Dragu in mami Frančiški, z njim pa so se v nedeljo na posvečenju veselili tudi njegovi domači: sestra Marjetka (druga z leve), ki je računovodkinja na tožilstvu v Novem mestu, ter brat Drago (tretji z desne) z družino (na sliki). Vsi Andreju želijo, da bo modro in preudarno opravljal zahtevno škofovsko poslanstvo. preberite več »
več … DL: Novi škof z družino