V Škocjanu se obetajo nove površine za stanovanjske hiše – Nad regionalno cesto ob vstopu v Škocjanu Globošca: poleg petih hiš še dva hektarja zemljišč za centralne dejavnosti – Hiše, trgovina, varovana stanovanja? – Kako do spremembe OPN?preberite več »
več … DL: Nova soseska – Za Hrastuljami prihaja Globošca