Naravni mostovi so na Dolenjskem redek naravni pojav. V slovenskem merilu sta najbolj znana Veliki in Mali naravni most, ki se pneta nad sotesko podzemskega toka v Rakovem Škocjanu. Nam najbližji so v Željnskih jamah pri Kočevju, kjer je med prepletom rovov, udorov in vhodov kar pet naravnih mostov. O tovrstnih pojavih lahko govorimo tudi v primeru Velike knežje jame v Kočevskem rogu, miniaturno izvedbo najdemo pred vhodom v jamo Djud pri Malem Nerajcu in še v kateri drugi jami.preberite več »
več … DL: Naša naravna dediščina – Roški naravni most