Med vožnjo po regionalni cesti med Trebnjem in Mokronogom se nam pred Slovensko vasjo odpre zanimiv pogled na drevored, ki teče po grebenu od omenjene ceste proti Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni. Drevored visokodebelnih hruškovih dreves sorte vinska moštnica, dolg dobrega pol kilometra, je bil zasajen pred približno 100 leti in predstavlja še posebej v času cvetenja izjemen krajinski poudarek v Mirnski dolini.preberite več »
več … DL: Naša naravna dediščina – Paša za oči in želodec