Že večkrat smo poročali o vse pogostejšem opažanju tujerodnih želv, ki jih neodgovorni posamezniki iz domače reje spuščajo v naravo. Da bo škoda za naravo še večja, jih največkrat odvržejo v ključne habitate naše edine avtohtone sladkovodne želve, močvirske sklednice. Med njimi prevladujejo sekundarni biotopi, kot so na primer opuščeni glinokopi ob Temenici in Krakovskem gozdu, v Posavju so to gramoznice in mrvice ob Savi, v Beli krajini pa kali.preberite več »
več … DL: Naša naravna dediščina – Odstranjevanje tujerodnih želv